10 000 nanometer teknik

Värmer upp till 10 meter bort

eco2heat infraröda värmare arbetar i det långvågiga infraröda C-strålningsspektrumet med 10 000 nanometer. Detta märks särskilt på ett avstånd av cirka 8-10 meter. Detta skiljer oss från andra IR-leverantörer som måste arbeta med mer effekt (W/m2) och högre yttemperaturer och bara täcker korta sträckor på 2-3 meter.

Vad gör oss unika?

  • Patenterad infraröd teknik med 10 000 nm våglängd, inspirerad av framsteg inom flygvetenskap.
  • Nollutsläppsklar - Sparar upp till tio ton CO2-utsläpp per hushåll och år.
  • Användning av högkvalitativa, miljövänliga material, fria från tungmetaller och skadliga ämnen.
  • Låga anskaffningskostnader, enkel installation och inga underhållskostnader.
  • Branschledande effektivitet: Upp till 3 gånger mindre energiförbrukning än jämförbara infraröda värmeprodukter.
  • Yttemperatur endast 60-85 grader. Ingen risk för brännskador för människor och djur.
  • Eliminerar mögel, bakterier, virus från ytor och förbättrar luftkvaliteten. Optimal för personer med allergier.
  • Enastående räckvidd: Värmer upp föremål på ett avstånd av 10 meter.
  • Bättre luftkvalitet och bra för personer med allergier, enligt tester fria från elektromagnetiska föroreningar.