Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med att välja infravärmare framför traditionella värmelösningar?

Medan traditionella konvektionsvärmesystem, såsom vanliga element, värmer upp luften i ett rum, riktar infraröd värme sig mot objekten som vågorna träffar. När dessa objekt blir varma, släpper de ut värmeradiation tillbaka till rummet. Detta gör infraröd uppvärmning till en effektiv och kostnadseffektiv lösning.

Med infraröd uppvärmning är det inte bara väggarna och golven som blir varma; även föremål i rummet, såsom möbler, handfat, toalettstolar och speglar, kan bli lika varma som temperaturen du ställer in på termostaten. När panelerna har värmt upp föremålen, stängs de av och tillåter föremålen att värma upp rummet. Detta kan leda till minskad energiförbrukning och kostnadsbesparingar.

Utöver kostnadsbesparingar erbjuder infraröd uppvärmning också en mer behaglig inomhusklimat. Jämfört med traditionella uppvärmningssystem minskar det luftturbulens, dammbildning och hjälper till att bevara fuktigheten. Sammantaget är infraröd uppvärmning ett utmärkt alternativ för dem som söker en effektiv, ekonomisk och bekväm uppvärmningslösning.

Vilka är fördelarna med att välja eco2heats element?

Våra infraröda element arbetar vid en våglängd av 10 000 nanometer, känd som långvågig infraröd strålning. Tack vare vår patenterade teknologi kan vi uppnå denna våglängd med lägre utgångseffekt (watt) och därmed bibehålla en låg ytteperatur på endast 60-90 grader Celsius. Jämfört med liknande element på marknaden förbrukar våra värmare upp till tre gånger mindre energi.

Den lägre ytteperatur möjliggör att våra värmare kan hängas på kropps höjd utan risk för brännskador för människor och djur. Många andra leverantörer har istället en ytteperatur på över 90-100 grader.

Våra infraröda värmare är dessutom ofarliga för elektromagnetisk förorening (elektrosmog). De är helt underhållsfria och enkla att installera. Sammanfattningsvis är infraröd uppvärmning ett utmärkt alternativ för dem som söker en effektiv, ekonomisk och bekväm uppvärmningslösning.

Om jag för närvarande har direkt elvärme, hur lätt är det att byta till eco2heat?

Uppvärmning med el är inget problem med våra paneler. I själva verket, jämfört med traditionella elradiatorer, kan våra paneler uppnå upp till 80 % energibesparingar

Är eco2heat en hållbar och klimatsmart lösning?

Infraröda värmare från eco2heat är inte bara hållbara utan även miljövänliga. Jämfört med konventionella uppvärmningssystem som elektriska radiatorer eller traditionell elektrisk golvvärme kan eco2heat infraröda paneler använda upp till 80% mindre el, vilket leder till betydande energi- och kostnadsbesparingar. Kostnaderna för fossila bränslen som gas och olja ökar ständigt och gör uppvärmning olönsam. Dessutom kan de, beroende på vilken typ av bränsle som används, bidra till högre CO2-utsläpp.

Att använda ett infrarött uppvärmningssystem i kombination med förnybara energikällor som solpaneler är överlägset den mest prisvärda, renaste och miljövänliga uppvärmningslösningen. Med denna lösning kan du betydligt minska din energiförbrukning och koldioxidavtryck samtidigt som du sparar pengar på din energiräkning.

Vad är infraröd värme?

Infrarött är en typ av ljus som människor har kategoriserat baserat på dess längre våglängder och lägre frekvenser jämfört med synligt ljus. Den täcker ett brett spektrum av frekvenser som är cirka 10 och en halv oktav breda. Men all infraröd strålning har inte samma egenskaper. Vissa delar av spektrumet har unika egenskaper, medan andra kan vara väldigt olika.

Infraröd värme liknar värmen som produceras av solen, eftersom den består av elektromagnetiska vågor. Våra kolhybridelement genererar en specifik typ av infraröd värme som kallas långvågig infraröd C-strålning. Till skillnad från andra typer av strålning absorberas infraröd C-strålning endast på hudens yta och har inga skadliga effekter på människor. Faktum är att forskning visar att det har positiva egenskaper för både människor, djur och andra biologiska material.

Jämfört med de flesta andra värmekällor tycker människor i allmänhet att infraröd värme är behagligare. Det beror på att det är en specifik ljusfrekvens som skapar värmen, snarare än att värma upp luften omkring oss.

Hur kan jag bäst placera min eco2heat i rummet för optimal uppvärmning?

Vi rekommenderar att hänga eller placera våra värmare, om möjligt, på en höjd av 20 cm över marken för att uppnå bästa effekt av strålning och konvektionsvärme. Vårt värmesystem kan värma luften, och att placera värmarna på en lägre punkt säkerställer bättre luftflöde. Men om det inte finns något annat alternativ än att placera värmarna högre upp på väggen, eller i taket till exempel, är detta också möjligt men det kan leda till lägre effektivitet.

Kan ett infrarött värmesystem betraktas som en komplett och effektiv värmelösning?

eco2heats infraröda värmesystem kan fungera som ett oberoende, fullfjädrat värmesystem. Det är dock avgörande att noggrant beräkna antalet element som krävs för varje rum för att uppnå optimal värmeeffekt. Dessutom kan infraröda värmepaneler också fungera som en kompletterande värmekälla i kombination med andra värmesystem som pellets, olja eller gas.

Fungerar det i gamla hus?

Husets ålder är inte avgörande för hur bra effekt man kan uppnå med hjälp av infravärme, dock spelar isoleringen en väsentlig roll. Om du har fuktskadade väggar kan uppvärmningen ta längre tid då den infraröda värmen torkar ut fukten innan den får full effekt.

Hur många infraröda paneler behöver jag i ett rum?

Antalet och dimensionerna på de krävda infraröda panelerna beror på uppvärmningsbehovet för varje rum. Detta i sin tur beror på rummets storlek och egenskaper (isolering, väggar, golv osv.), liksom klimatförhållandena och önskad inomhustemperatur. Om du är intresserad kan vi erbjuda en gratis och icke-bindande beräkning baserad på dina specifika behov. För en grov uppskattning kan du också använda vår eco2heat - kalkylator

 

Finns det diskreta värmare?

Ja, våra element finns i både diskreta och snygga modeller samt helt osynliga med våra inbyggda element.

Kan jag använda dem i uterummet eller på terrassen?

eco2heat paneler lämpar sig perfekt som uppvärmning i uteutrymmet, men energiförbrukningen och känslan av värme är ganska beroende av isoleringen i rummet och kan därför kräva mer energi än vad de gör inomhus.

Kan jag använda dem i badrummet?

Tack vare infraröda vågor är värmeelementen från eco2heat perfekta för badrum eftersom de hjälper till att hålla väggar och andra ytor torra utan att påverka luftkvaliteten. En annan fördel är att våra spegelelement inte immar igen när de är i drift.

Vilken är den rekommenderade temperaturen när du använder eco2heat värmare?

Vi rekommenderar att hålla en temperatur på 19-20 grader Celsius med vårt värmesystem. Studier visar att infraröd värme upplevs vara 1-2 grader Celsius varmare än vanlig konvektionsvärme. Om du vill höja temperaturen, tänk på att som en allmän tumregel så ökar energiförbrukningen med cirka 8-15 % för varje grad Celsius temperaturhöjning.

Hjälper värmen mot kalla golv?

Eftersom värmen från de infraröda vågorna värmer föremålen och ytorna i rummet kan du få behagligt varma golv. Du slipper också draget på fötterna, eftersom du inte får någon termodynamisk effekt då de infraröda vågorna inte påverkar luftens temperatur på samma sätt som vid traditionell konvektionsvärme.

Värmer elementen även om du har många fönster, eller går IR-värmen rakt genom fönstren?

När det gäller glas passerar endast vissa infraröda områden genom det, och detta är helt beroende av typen av glas.
Värmen från våra element reflekteras tillbaka av fönstret, eftersom vår patenterade teknik uppnår den långvågiga infraröda strålningen på 10 000 nanometer. Därför håller de flesta fönster värmen. Energibesparingen och uppvärmningen i rummet är därför mer beroende av husets isolering än storleken eller antalet fönster.

Är elementen så varma att jag kan bränna mig på dem?

Alla eco2heats infraröda paneler är certifierade och testade, därför finns det ingen risk att brännas. Maximal yttemperatur är 85-90°C. Endast vid en temperatur över 125°C skulle det finnas risk för brännskador. Därför är eco2heat infraröda paneler också helt djur- och barnsäkra.

Hur lång är livslängden för elementen?

Våra infraröda paneler har en garanterad livslängd på upp till 3 år, men den första prototypen är över 20 år gammal och är fortfarande i drift idag.

Har elementen hög förbrukning?

Sett till årliga uppvärmningskostnader är eco2heats infraröda värmesystem bland de mest prisvärda värmesystemen på marknaden. De årliga uppvärmningskostnaderna beror främst på rådande klimat (temperatur under dagen), förhållandena i byggnaden (isolering), önskad inomhustemperatur och elpriset. Som ett exempel, vid beräkning av kostnaderna för ett mycket välisolerat hus (u = 0,20 - 0,23) under en genomsnittlig vinter är kostnaden cirka 40 kr per dygn. Detta kan beräknas enligt följande: 210 uppvärmningsdagar (sommardagar utan värmebehov ingår ej) med 5,2 uppvärmningstimmar per dygn. Strömförbrukning för 100 m2 boyta: 4,5 kWh med elpris per kWh: ca. 1,70 kr Årlig uppvärmningskostnad blir då ca. 8 360 kr.
För exakta beräkningar av vad kostnaderna skulle bli för just ditt hus, kontakta oss för en kostnadsfri uppskattning eller beräkna dina individuella kostnader här.

Vilka andra kostnader kan uppstå?

Till skillnad från när konventionella konvektionsvärmesystem används tillkommer inga merkostnader såsom kostnader för pumpar, underhållskostnader, kostnader för sotrenare, rörbyten etc. Du får därmed en otroligt kostnadseffektiv och användarvänlig lösning vid användning eco2heat infraröda paneler.

Kan jag montera de infraröda panelerna själv?

För själva elinstallationen av den digitala, trådlösa termostaten rekommenderar vi starkt en behörig elektriker eller någon av våra tekniker. Monteringen i taket eller på väggen kan göras av dig som är händig och tekniskt
begåvad . Då monterar du det själv. Våra infravärmare monteras med medföljande fäste som måste skruvas upp med några skruvar.

Hur styr man panelerna?

Det finns inga termostater eller andra elektroniska delar i själva panelerna. Detta gör det möjligt att skräddarsy en värmelösning som fungerar optimalt för varje rum i ditt hus och som verkligen kan sänka din månadskostnad samtidigt som du förbättrar förutsättningarna för att hålla ditt hus borta från fukt och mögel på lång sikt. Den främsta anledningen till att värmarna inte har en inbyggd termostat är dock att de har betydligt längre livslängd än termostater och liknande och vi vill säkerställa att du har glädje av dina infraröda paneler under lång tid. Om termostaten hade varit inbyggd och de råkade gå sönder skulle hela elementet sluta fungera. eco2heat erbjuder därför en mängd olika styrsystem, från enkla plugin-termostater till internetkompatibla styrsystem som gör att du kan fjärrstyra dina paneler via internet eller mobiltelefon från var som helst i världen.

Hur kan jag kontrollera de infraröda panelernas yttemperatur?

Yttemperaturen kan inte kontrolleras. Antingen aktiveras värmepanelen och når då en yttemperatur på ca. 85°C för våra hetaste element och 60°C för våra tygelement, eller så är det avstängt. Om yttemperaturen endast vore t.ex. 50°C skulle strålningsvärmeeffekten minska radikalt medan konvektionsvärmeeffekten skulle öka, vilket skulle minska panelens effektivitet avsevärt.

Kan jag placera föremål som soffor framför eco2heat-panelerna?

I allmänhet rekommenderar vi att inga föremål blockerar eco2heat-panelerna. Det är bäst att placera dem på ett sätt som gör att de infraröda strålarna kan utveckla sin fulla potential. Tänk på en ljuskälla – medan ett föremål kan placeras framför den och ljuset kommer att lysa igenom, ju mer ljus som kan passera igenom, desto bättre. Samma princip gäller för våra värmare. Vi förstår dock att det i vissa fall kan vara nödvändigt att ha föremål som soffor framför panelerna. I sådana fall rekommenderar vi att du lämnar lite utrymme mellan objektet och panelen för att möjliggöra korrekt luftcirkulation och för att säkerställa att panelerna inte täcks helt. Detta kommer att bidra till att maximera effektiviteten hos värmesystemet.

Kan man installera element i taket?

Även om det är möjligt att hänga upp eco2heat-värmare i taket, rekommenderar vi att du använder dem på väggen om möjligt. Anledningen till detta är att den värme som genereras av panelerna utnyttjas bäst när de placeras horisontellt, eftersom detta möjliggör en optimal värmefördelning i hela rummet. Om väggmontering inte är ett alternativ på grund av utrymmesbegränsningar kan takmontering fortfarande göras. Det är dock viktigt att tänka på att detta kan påverka systemets effektivitet eftersom värmen kommer att riktas nedåt istället för horisontellt.